CommitteesLinksCongressArticlesCertificateDiscussionContact UsMembersNewsAbout Us
به انجمن بیهوشی قلب ایران خوش آمدید

یدا... مع الجماعة

به نظر میرسد خداوند بزرگ ، جهان طبیعت را مرکب آفریده است. شاید راز آن در این باشد که ایمنی و قدرت مندی در جماعت تحقق بیابد.
چنین است که همه موجودات به ویژه موجودات زنده ، جمعی زندگی میکنند. مرتبه بالاتر از آن زندگانی کردن است و برای قوام و دوام آن بسیار کوشیده و بهاس سنگینی پرداخته است. با این حال سود فراوانی هم کسب کرده است.
این قاعده درستی است که حفظ و ایمن سازی دست آورده های مادی و معنوی انسان در نهادینگی و سازمان یافتگی محقق است. در غیر اینصورت فرسایش و تخریب و فساد موجب تحلیل و نابودی این دست آوردها میشود.
تشکیل انجمنهای گوناگون از جمله انجمن های علمی رشته های مختلف موجب ایمن سازی و حفظ و تکامل آن میشود. و این از اهداف راهبردی تشکیل انجمن هاست.
انجمن علمی بیهوشی قلب ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. و همین ضرورت و نیـــاز اعضای گروه را برانگیخت تا از حدود چهار سال پیش در پی تشکیل و سازماندهی انجمن برآیند.
راه پر پیچ و خمی طی شد تا بحمدا... به سرمنزل مقصود رسیدیم. دست همکاران را برای حفظ و ارتقاء دست آوردهای انجمن بیهوشی قلب ایران به گرمی میفشاریم.

 

دکتر رسول فراست کیش
رئیس انجمن علمی بیهوشی قلب ایران


 
اخبار
 
 
 
 
 
نام کاربر :
کلمه عبور :

 
کلمه عبور را فراموش کرده ام


 
Copyright 2006-2007 ISCA - All Rights Reserved
Designed By
Sirang Rasaneh